• 2
  Komitet Wyborczy Wyborców
  Porozumienie Prawicy w Nisku
  Razem Budujemy Przyszłość
 • kenburns1
  Główne punkty Programu Wyborczego
  Poprawa życia mieszkańców
  Współpraca powiatu z gminami
  Ochrona zdrowia
  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
  Oświata
  Sport i turystyka
  Aktywizacja obywatelska
  Aktywizacja rynku pracy
  Pełny program

Serdecznie witamy

Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy w Nisku

Szanowni Państwo

Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy w Nisku utworzyliśmy 20 sierpnia 2018 r. i w tym dniu został zarejestrowany przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. Komitet utworzyli przedstawiciele gmin znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu niżańskiego.

Komitet nasz funkcjonuje już od wielu lat. Dzięki temu, że w kolejnych kadencjach aktywnie uczestniczyliśmy nie tylko jako członkowie Rady Powiatu, ale też, jak to miało miejsce w trakcie poprzedniej kadencji, tworzyliśmy koalicję większościową, zebraliśmy wiele cennych i niezbędnych doświadczeń potrzebnych do sprawnego zarządzania naszą "Małą Ojczyzną", jaką jest Powiat Niżański.

Obecnie zauważamy, że rządząca w Radzie koalicja bardziej symuluje pomysły i działania mające na celu prawdziwy rozwój powiatu, niż faktycznie angażuje się w działania zmierzające ku temu. Deklarowane wielkie wsparcie rządu dla mieszkańców terenów wschodnich zupełnie nie zostało wykorzystane przez obecny Zarząd Powiatu, który to powinien mieć ku temu bardzo duże możliwości, gdyż jest utworzony z członków należących do rządzącej w kraju partii. Niestety, wytworzenie przez decydujących powiatem atmosfery podejrzliwości w stosunkach międzyludzkich, zamknięcie się na konstruktywne pomysły od radnych z innych komitetów, rozrzutność w wydawaniu pieniędzy publicznych, brak zaangażowania w rozwiązywanie nad wyraz istotnych dla funkcjonowania powiatu problemów ( ze Szpitalem Powiatowym w Nisku na czele), wpłynęło na to, że spowolniony został rozwój nie tylko znaczących instytucji, ale też całego środowiska.

Analizując i oceniając sprawowanie władzy przez Zarząd w bieżącej kadencji Rady Powiatu stwierdzamy, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt zamknięcia się władzy na głosy innych przedstawicieli mieszkańców. Uważamy, że władza samorządowa powinna być dla ludzi, a nie ludzie dla władzy. Niezbędne są zmiany w celu gospodarczego, ekonomicznego i kulturowego rozwoju powiatu.

Nasz komitet jest otwarty na współpracę z wszystkimi, którym na sercu leży dobro mieszkańców powiatu, a nie tylko dobro mieszkańców popierających rządzącą partię/ rządzący komitet, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Szpitala Powiatowego w Nisku.

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa na stronę internetową Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Prawicy w Nisku. Chcemy przybliżyć nasz program, który zamierzamy realizować w kolejnej kadencji. Ponadto znajdą tu Państwo informacje dotyczące kandydatów na wójtów, radnych do rad gmin, rady powiatu oraz bieżących inicjatyw, których podejmujemy się.

Wierzymy, że wspólnie z Państwem stworzymy sprawnie funkcjonującą, dobrze zarządzaną i kreatywną "Małą Ojczyznę" w powiecie niżańskim.

Pełnomocnik Wyborczy

Gabriel Waliłko